Oikeus, kohtuus ja velvollisuus kaivostoiminnassa

Tämä artikkeli liittyy ympäristötieteiden kurssiin, jolla käsitellään globaalia taloutta arktisen alueen näkökulmasta.

Suomen Lapissa syntyy intressiristiriitoja, koska perinteiset elinkeinot, luonnonsuojelu ja matkailu hyödyntävät samoja resursseja. Kaivos ei ehkä olekaan ensisijaisesti taloudellinen kysymys, vaan ennen kaikkea moraalinen ja eettinen. Kenellä on oikeus alueeseen ja siitä saatavaan tuottoon, kenellä on oikeus pyyhkiä lattiaa toisen elinkeinolla? Mikä on kohtuullinen haitta toisen elinkeinolle, ja millaista on luonnonvarojen kohtuullinen käyttö tai maiseman pilaaminen? Millaisia velvollisuuksia siitä syntyy, kun maisemaa ja luontoa muokataan yhden ryhmän intresseistä käsin? Jatka lukemista ”Oikeus, kohtuus ja velvollisuus kaivostoiminnassa”