Ekologiset vuorovaikutukset – saalistus muokkaa eliöyhteisöjä

Peto-saalissuhde on ehkä yksi helpoimpia mallinnettavia asioita ekologiassa, ja silti mallitkin ovat varsin epätarkkoja ja yksinkertaistettuja. Mutta mm. Lotka-Volterran peto-saalismalli on paljon käytetty, sillä sillä saadaan saaliin ja pedon populaatiotiheyksiä mallinnettua riittävän hyvin. Saalistuksen kohdalla on myös hyvä muistaa, että aina peto ei ole suurempi, kuin saaliinsa, vaan myös loiset ovat petoja. Jatka lukemista ”Ekologiset vuorovaikutukset – saalistus muokkaa eliöyhteisöjä”

Ekologiset vuorovaikutukset – kilpailu ja herbivoria

Ekolologia on siitä mielenkiintoinen ala, että kaikki vaikuttaa kaikkeen, ja erilaisista vuorovaikutuksista koostuu se monimuotoisuus, jonka keskellä elämme. Vuorovaikutusta on sekä lajien sisällä että niiden välillä, ja myös eri eliöryhmien välillä, kuin myös lajin ja abioottisen ympäristön välillä. Kun asiaa alkaa tarkemmin pohtimaan, on vaikea keksiä mitään sellaista, mikä ympäristössä ei vuorovaikuttaisi jonkin toisen elementin kanssa.

Tämä, ja varmaan seuraavakin teksti samasta aiheesta, on kurssimuistiinpanojen kertauksesta ja puhtaaksikirjoittelusta syntynyttä. Jatka lukemista ”Ekologiset vuorovaikutukset – kilpailu ja herbivoria”

Riittämättömyydestä

Olen varmaan jossain välissä muistanut kertoa, että minulla ei ole nyt keväällä ollut kovinkaan paljon kursseja. Kurssit ovat onneksi melko isoja, joten niihin liittyy myös muualla tehtäviä hommia harvojen luentojen lisäksi. Silti minulla on melko paljon vapasta aikaa, jonka kulutan ulkona liikkuen, lukien pakollisiin kirjatentteihin, kouluttamalla agilitya ja kehittäen itseäni.

Jatka lukemista ”Riittämättömyydestä”